Soal Uas Matematika Kelas 4 Semester 1

Soal Uas Matematika Kelas 4 Semester 1

 

Berilah tanda silang (X) pada abjad a, b, c atau d di depan balasan yang benar !
1. 275 + 300 = n + 275    n = …
a. 200
b. 250
c. 300
d. 350

2. Sifat penjumlahan pada soal nomor 1 yakni . . . .
a. komutatif
b. distributif
c. asosiatif
d. komunikatif

3. 5 x (8 + 7) = (5 x 8) + (5 x n )   n = …
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

4. 125 × 8 × 67 paling gampang diselesaikan dengan memakai sifat . . . .
a. komutatif
b. distributif
c. asosiatif
d. komunikatif

5. 85 × 99 = (85 × n) – (85 × 1), nilai n = . . . .
a. 5
b. 9
c. 90
d. 100

6. (35 × 75) + (35 × 25) = 35 × . . . .
a. 100
b. 75
c. 35
d. 25

7. Hasil dari 30 x 40 – 750 + 300 yakni …
a. 700
b. 750
c. 800
d. 850

8. Angka 8 pada bilangan 28.456 mempunyai nilai tempat …
a. puluhan
b. ratusan
c. ribuan
d. puluhan ribu

9. 5.585 kalau dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi …
a, 5.000
b. 5.500
c. 5.600
d. 6.000

10. 53 x 78 = …
Hasil taksiran operasi hitung di atas …
a. 3.500
b. 3.800
c. 4.000
d. 4.500