Agama

Hadist Tentang Malaikat Atid

Hadist Tentang Malaikat Atid

Hadist Tentang Malaikat Atid Tentang Malaikat Atid Dari Abu Umamah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: Malaikat yang di sebelah kanan (yang menjadi penulis kebaikan) ialah ketua kepada yang di sebelah kiri; maka apabila seseorang melakukan sesuatu kebaikan, dituliskan baginya kebaikan itu menjadi sama dengan sepuluh kebaikan yang tersebut dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan, lalu …

Tentang Malaikat ‘Atid

Tentang Malaikat ‘Atid

Tentang Malaikat ‘Atid Defnisi Malaikat Atid Malaikat ‘Atid adalah nama malaikat yang bertugas untuk menulis segala amalan keburukan kita. Malaikat Atid biasanya bersama dikaitkan bersama dengan malaikat Raqib. Sebenarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Al Qur’an atau hadits yang menyatakan bahwa nama malaikat ini bernama Atid, hanya Kirâman Kâtibîn saja yang disebutkan di dalam …

Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri

Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri

Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri 1. (An-Nisa’ : 29) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 2. (QS. Al-Kahfi ; 6) “Maka (apakah) barangkali kamu akan …

HUKUM BUNUH DIRI MENURUT PANDANGAN AJARAN ISLAM

HUKUM BUNUH DIRI MENURUT PANDANGAN AJARAN ISLAM

HUKUM BUNUH DIRI MENURUT PANDANGAN AJARAN ISLAM   A. Bunuh diri Orang yang nekad bunuh diri, biasanya karena putus asa diantara penyebabnya adalah penderitaan hidup. Ada orang yang menderita fisiknya (jasmaninya), karena memikirkan sesuap nasi untuk diri dan keluarganya. Keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi, apalagi pada jaman sekarang ini, pengeluaran lebih besar dari …

Pembahasan Mengenai Al-Qur’an Lengkap

Pembahasan Mengenai Al-Qur'an Lengkap

Pembahasan Mengenai Al-Qur’an Lengkap Pengertian Al-Quran secara bahasa Lafadzh Qara`a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira`ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Qur`an pada mulanya seperti qira`ah , yaitu masdar (infinitif) dari kata qara` qira`atan, qur`anan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ …

Harta Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Harta Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Harta Dalam Prespektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah `     Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syari’ah. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari’ah …

Sesudah dan Sebelum Shalat Dzuhur

Sesudah dan Sebelum Shalat Dzuhur

Sesudah dan Sebelum Shalat Dzuhur Shalat sunnat di sekitar Dzuhur dilakukan dua raka’at atau empat raka’at sebelum Dzuhur, dmikian pula sesudahnya. Penetapan ini didasarkan pada sumber-sumber dalil dari hadits dari Abdullah ibnu Umar, dua hadits Ummu Habibah, dua hadits Aisyah dan Tirmidzi. Hadits Abdullah bin Umar وَالسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّىاللَّهُ اللَّهِ رَسُوْلِ عَنْ حَفِظْتُ :قَالَ عُمَرَ …

Penjelasan Shalat fajar Lengkap

Penjelasan Shalat fajar Lengkap

Penjelasan Shalat fajar Lengkap Shalat Fajar Shalat rawatib yang dimaksud adalah shalat Tathawwu’ yang dilakukan sesudah atau sebelum shalat fardhu yang ragamnya ada lima. Oleh karena itu shalat rawatib demikian ragamnya pun akan terdiri dari lima. Sebagian hanya bolrh dilakukan sesudah shalat fardhu, sebagian boleh dilakukan sebelum dan sesudahnya, sementar lainnya hanya boleh dilakukan sebelum …