Agama

Lima Hal yang Diharamkan bagi Wanita dalam Masa Iddah karena Wafatnya Suami

Lima Hal yang Diharamkan bagi Wanita dalam Masa Iddah karena Wafatnya Suami

Lima Hal yang Diharamkan bagi Wanita dalam Masa Iddah karena Wafatnya Suami   Dari berbagai sumber bahwa ada lima perkara yang haram dilakaukan oleh seorang wanita di dalam masa iddahnya karena meninggalnya sang suami, yang disebut dengan istilah al-Hadad. Lima perkara tersebut antara lain: Pertama Haram mengenakan segala jenis wewangian, baik di tubuhnya maupun di …

Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Wanita Setelah Putus Perkawinan

Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Wanita Setelah Putus Perkawinan

Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Wanita Setelah Putus Perkawinan Di dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila terjadi sebuah perceraian maka putuslah hubungan perkawinan tersebut. Perceraian antara suami-isteri itu ada dua macam: Pertama: Perceraian saat sama-sama hidup. Kedua: Perceraian karena suami meninggal dunia. Pada kedua macam perceraian ini, isteri wajib menjalankan ‘iddah. Yaitu, menahan diri menunggu waktu …

Hadist Tentang Malaikat Atid

Hadist Tentang Malaikat Atid

Hadist Tentang Malaikat Atid Tentang Malaikat Atid Dari Abu Umamah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: Malaikat yang di sebelah kanan (yang menjadi penulis kebaikan) ialah ketua kepada yang di sebelah kiri; maka apabila seseorang melakukan sesuatu kebaikan, dituliskan baginya kebaikan itu menjadi sama dengan sepuluh kebaikan yang tersebut dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan, lalu …

Tentang Malaikat ‘Atid

Tentang Malaikat ‘Atid

Tentang Malaikat ‘Atid Defnisi Malaikat Atid Malaikat ‘Atid adalah nama malaikat yang bertugas untuk menulis segala amalan keburukan kita. Malaikat Atid biasanya bersama dikaitkan bersama dengan malaikat Raqib. Sebenarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Al Qur’an atau hadits yang menyatakan bahwa nama malaikat ini bernama Atid, hanya Kirâman Kâtibîn saja yang disebutkan di dalam …

Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri

Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri

Dalil-dalil syar’i yang melarang bunuh diri 1. (An-Nisa’ : 29) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 2. (QS. Al-Kahfi ; 6) “Maka (apakah) barangkali kamu akan …

HUKUM BUNUH DIRI MENURUT PANDANGAN AJARAN ISLAM

HUKUM BUNUH DIRI MENURUT PANDANGAN AJARAN ISLAM

HUKUM BUNUH DIRI MENURUT PANDANGAN AJARAN ISLAM   A. Bunuh diri Orang yang nekad bunuh diri, biasanya karena putus asa diantara penyebabnya adalah penderitaan hidup. Ada orang yang menderita fisiknya (jasmaninya), karena memikirkan sesuap nasi untuk diri dan keluarganya. Keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi, apalagi pada jaman sekarang ini, pengeluaran lebih besar dari …

Pembahasan Mengenai Al-Qur’an Lengkap

Pembahasan Mengenai Al-Qur'an Lengkap

Pembahasan Mengenai Al-Qur’an Lengkap Pengertian Al-Quran secara bahasa Lafadzh Qara`a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira`ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Qur`an pada mulanya seperti qira`ah , yaitu masdar (infinitif) dari kata qara` qira`atan, qur`anan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ …